Το Λαογρ. Μουσείο στεγάζεται στο κτίριο του πρώην δημοτικού σχολείου μας!