Η στολή του Στρατηγού Αθ. Δαμιανού, όταν ήταν Συνταγματάρχης το 1941